Unlimited Web HostingFree Drupal ThemesDeposit PokerFree Drupal Themes

РЕКОМЕНДАЦІЇ науково-практичної конференції «Сільська бібліотека на етапі розвитку суспільства знань».

29-30 вересня 2008 року Рівненською державною обласною бібліотекою спільно з Державною академією керівних кадрів культури і мистецтв, Рівненським обласним відділенням УБА за сприяння управління культури і туризму Рівненської обласної державної адміністрації було проведено міжнародну науково-практичну конференцію «Сільська бібліотека на етапі розвитку суспільства знань».

Учасники конференції: директори, провідні фахівці обласних універсальних наукових бібліотек України, Республіки Білорусь директори районних ЦБС та сільські бібліотекарі Рівненщини та науковці.Науково-практична конференція працювала у пленарному режимі. Під час роботи конференції розглянуто комплекс питань, зокрема: бібліотека в контексті соціокультурного розвитку села; бібліотечно-інформаційне обслуговування людей з особливими потребами; стратегія розвитку сільських бібліотек в умовах інформатизації суспільства; бібліотека в системі збереження історичної пам’яті громади; сільська бібліотека в системі соціалізації особистості; менеджмент сільської бібліотеки.В ході конференції відбулося засідання круглого столу, мета якого полягала у визначенні проблем та сучасних завдань сільських бібліотек в умовах розвитку суспільства знань.Констатувалося, що досягнення поставленої мети потребує на

державному рівні:
 • розробки Концепції розвитку сільської бібліотеки;
 • наближення критеріїв оцінки управління бібліотечною справою та бібліотечного обслуговування до стандартів ІФЛА, їх законодавчого закріплення;
 • розробки та прийняття Типового Положення про сільську бібліотеку;
 • розробки стандарту якості надання соціальних послуг публічними бібліотеками (в т.ч. для сільської місцевості);
 • створення відповідних умов для організації обслуговування користувачів з обмеженими можливостями. Обладнання приміщень бібліотек пандусами, придбання спеціального комп’ютерного обладнання, додаткового устаткування (синтезатор мови, брайлівський дисплей та принтер), комплектування фондів документами на різних носіях інформації;
 • модернізації інформаційно-документальних ресурсів. Прийняття та реалізації Програми поповнення бібліотечних фондів сільських бібліотек;
 • формування інформаційно-ресурсної бази сільських бібліотек новими, актуальними виданнями в т.ч. електронними;
 • прийняття державної програми „Сільська бібліотека”, забезпечення її цільового фінансування;
 • збільшення фінансування на утримання сільських бібліотек;
 • забезпечення фінансування діяльності сільських бібліотек від органів місцевої влади: створення сучасного комфортного середовища, оснащення засобами зв’язку, оновлення меблів, бібліотечного та технічного обладнання, надання необхідних комунальних послуг(опалення, електроенергія), оснащення приміщень засобами охоронно-пожежної сигналізації, проведення капітальних і поточних ремонтів;
 • звернення до органів місцевої влади з клопотанням про впровадження на регіональному рівні модельного стандарту діяльності публічної (публічно-шкільної) бібліотеки Рівненської області;
 • перегляду та внесення змін до „Положення про краєзнавчу роботу бібліотек Міністерства культури і мистецтв України” щодо організації краєзнавчої діяльності сільських бібліотек;
 • забезпечення роботи бібліотек у напрямку збереження та популяризації історико-культурної спадщини села;
 • організації сучасного бібліотечного середовища, яке б сприяло інтелектуальному дозвіллю, гармонійному розвитку особистості: створення дитячих ігрових зон, придбання іграшок, розвиваючих ігор, комп’ютерів для їх різноманітного використання, мультимедійних засобів;
 • впровадження у практику роботи сільських бібліотек новітніх інформаційних технологій для створення та надання доступу до електронних ресурсів: придбання комп’ютерної техніки та підключення до мережі Інтернет ;
 • розвитку та поширення досвіду впровадження медіа-центрів на базі сільських бібліотек. Активізації роботи у напрямку створення медіатек, веб-сторінок, електронних ресурсів;
 • активізації методичної допомоги ОУНБ в розробці та реалізації регіональних програм і проектів, направлених на вирішення питань покращення бібліотечного обслуговування сільського населення;
 • інтенсифікації методичної, організаційної роботи ОУНБ, ЦРБ, направленої на підтримку та модернізацію сільських бібліотек.
 • впровадження ЦРБ міжрегіональних робочих зустрічей сільських бібліотекарів з показом майстер-класів, організації конкурсів бібліотечної майстерності;
 • сприяння у формуванні суспільної думки для підтримки сільських бібліотек як таких, що найбільш наближені до громади і виступають гарантом рівноправного доступу сільського населення до інформації, освіти, культури;
 • забезпечення розвитку сільських бібліотек як центрів місцевої громади і доступу до законодавчих документів різних рівнів;
 • розробки та виконання комплексу заходів, спрямованих на підвищення культурної компетентності сільського населення, популяризацію вітчизняної книги та читання. Підготовки та впровадження регіональної програми «Сімейне читання»;
 • активізації участі ЦБС в європейських програмах їх інтеграції до європейського культурного простору.